Heeft u een klacht over de wijze waarop de zorg wordt uitgevoerd? 
Of bent u het helemaal niet eens met de zorg (onvrijwillige zorg)? 
Blijf er niet mee rondlopen, maar meld uw klacht!

 
Het recht van een cliënt om een klacht in te dienen is wettelijk geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en in de Wet zorg en dwang. 

De Klachtencommissie Zorg Midden-Holland (KCZMH) beoordeelt zowel klachten over de zorg- en dienstverlening als klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang worden genoemd. 

Op deze website vindt u informatie over de klachtencommissie, klachten en klachtbehandeling en de aangesloten zorgaanbieders.
Ook kunt u via deze website een klacht bij de klachtencommissie indienen. 
Heeft u een vraag of een opmerking? Schroom niet om contact op te nemen.
 

 

 


©2022 Klachtencommissie Zorg Midden-Holland


 

De Wet zorg en dwang bepaalt dat klachten over bepaalde beslissingen en verplichtingen worden behandeld door een klachtencommissie die is ingesteld door representatieve organisaties van zorgaanbieders en representatieve cliƫntenorganisaties. De klachtencommissie Zorg Midden-Holland is zo'n klachtencommissie.