Over de commissie

De Klachtencommissie Zorg Midden-Holland (KCZMH) is een onafhankelijke externe klachtencommissie voor de aangesloten zorgaanbieders in Midden-Holland.
De klachtencommissie doet bindende uitspraken over klachten op grond van de Wet zorg en dwang en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 
Klachten op grond van de Wet zorg en dwang kunnen, na de beslissing van de klachtencommissie, door de klager als door de zorgaanbieder worden voorgelegd aan de rechtbank. 

De klachtencommissie bestaat uit:


Mevrouw mr. M.B. (Maria) Verkleij (voorzitter)
Mevrouw Verkleij is werkzaam als gezondheidsjurist en heeft een brede ervaring op het terrein van het gezondheidsrecht en patiëntenrechten en als (vice)voorzitter van klachtencommissies.

De heer drs. C.J. (Kees) Blomaard (lid en plaatsvervangend voorzitter)
De heer Blomaard is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde.

Mevrouw drs. M. (Milanda) Koopman (lid)
Mevrouw Koopman is werkzaam als wijkverpleegkundig coach en is daarnaast opgeleid als verplegingswetenschapper.

Mevrouw F. (Fatma) Kiymazaslan (lid)
Mevrouw Kiymazaslan is werkzaam als coach/supervisor voor professionals in de zorg. 

De heer drs. H. (Hans) van Willenswaard (lid)
De heer Van Willenswaard is werkzaam als GZ-psycholoog, accent ouderen.

De heer dr. P. (Paul) van Houten (plaatsvervangend lid)
De heer Van Houten is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. 

Mevrouw mr. J. Engwerda (plaatsvervangend lid jurist)
Mevrouw Engwerda is werkzaam als locatiemanager in de VV&T sector.
 

De commissie wordt ondersteund door:

De heer mr. M. (Max) van Veenendaal (ambtelijk secretaris)
De heer Van Veenendaal is jurist gezondheidsrecht en heeft een brede ervaring in  het gezondheidsrecht  en als lid/ambtelijk secretaris klachtencommissies.

Mevrouw mr. C. (Caroline) Oosterbaan (plaatsvervangend ambtelijk secretaris)
Mevrouw Oosterbaan is jurist gezondheidsrecht en heeft een brede ervaring in het gezondheidsrecht en als lid/ambtelijk secretaris klachtencommissies.

Mevrouw L. (Linda) Schreuders, secretariaat klachtencommissie
Mevrouw Schreuders is werkzaam als office manager. 
 

 


©2023 Klachtencommissie Zorg Midden-Holland


 

De Wet zorg en dwang bepaalt dat klachten over bepaalde beslissingen en verplichtingen worden behandeld door een klachtencommissie die is ingesteld door representatieve organisaties van zorgaanbieders en representatieve cliƫntenorganisaties. De klachtencommissie Zorg Midden-Holland is zo'n klachtencommissie.