Klachtencommissie Zorg Midden Holland

 

Onze commissie

De Klachtencommissie Zorg Midden Holland is een onafhankelijke klachtencommissie voor een aantal zorgaanbieders in Midden Holland. De klachtencommissie bestaat uit tenminste vijf leden personen en heeft een aantal vervangende leden. De klachtencommissie is als volgt samengesteld:

 • Mevrouw mr. M.B. Verkleij, voorzitter
 • De heer drs. C.J. Blomaard, lid specialist ouderengeneeskunde op voordracht van de zorgaanbieders
 • Mevrouw drs. M. Koopman, lid zorginhoudelijke achtergrond, verpleegkundige en verplegingswetenschapper
 • Mevrouw F. Kiymazaslan, lid op voordracht clientvertegenwoordiging
 • Mevrouw mr. C. Oosterbaan, lid-jurist op voordracht van de zorgaanbieders

De klachtencommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris: mevrouw drs. V. Otto-Crefcoeur. De klachtencommissie werkt onafhankelijk van de aangesloten instellingen. De oordelen van de commissie zijn niet bindend, maar hebben het karakter van een zwaarwegend advies. Gebleken is dat tot dusverre in vrijwel alle zaken die de klachtencommissie heeft behandeld de adviezen die tot verbetering moeten leiden zijn opgevolgd.

De commissie heeft de volgende taken:
 • behandeling van klachten van cliënten;
 • het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de zorgaanbieders;
 • het op grond van klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening en/of de organisatie van de zorg- en dienstverlening;
 • het uitbrengen van geanonimiseerde periodieke rapportages minimaal eenmaal per jaar.
De commissie heeft voor de vervulling van haar taken de volgende bevoegdheden:
 • vrije toegang tot de zorgcentra, rekening houdend met de privacy en werkzaamheden van anderen;
 • het instellen van een zelfstandig onderzoek;
 • het oproepen van partijen en andere betrokken personen voor hoor en wederhoor;
 • inzage in en desgewenst afschrift van cliëntgegevens na toestemming van de cliënt en inzage in en desgewenst afschrift van andere relevante stukken, in overleg met de zorgaanbieder;
 • het opvragen van relevante informatie bij derden.

In ons reglement vindt u naast deze informatie meer specifieke informatie over de wijze waarop de klachtencommissie functioneert.

 

 

Home · Sitemap · Zoek a · A · A   

 
Terug      Print

 

©2019 Klachtencommissie Zorg Midden Holland


 

Disclaimer
 
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de KZMH. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de ge boden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de KZMH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel er met zorg bepaald wordt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt de KZMH geen aansprakelijkheid voor gebroken links noch voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.


 
Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.4  ©2002-2019 FRIZZBEE Web Services