Uw klacht

Wie kunnen een klacht indienen?

Een klacht kan worden ingediend door de cliënt, zijn vertegenwoordiger of een nabestaande van de cliënt.
Dit kan een klacht zijn op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz-klacht) of een klacht op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd-klacht).

Wie kan de client bijstaan?

Een cliënt (of zijn vertegenwoordiger) die overweegt een klacht in te dienen kan contact opnemen met de klachtenfunctionaris die werkzaam is bij de zorgorganisatie waarop de klacht betrekking heeft. De klachtenfunctionaris adviseert over de aanpak van klachten en kan helpen bij het zoeken van een informele oplossing van de klacht. 

Voor Wzd-klachten is er een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de zorgaanbieder en heeft onder meer de taak om cliënten, hun vertegenwoordigers of nabestaanden te adviseren en te ondersteunen bij het doorlopen van de Wzd-klachtenprocedure. 
Uiteraard is het mogelijk om u tijdens de procedure, voor eigen rekening, bij te laten staan.

Waarover kunt u klagen? 

U kunt een klacht indienen over de zorg- en dienstverlening van de aangesloten zorgaanbieders. Soms gebeuren er in de zorgverlening, in de zorginstelling of thuis, dingen waarvan u vindt dat deze niet moeten gebeuren of anders zouden moeten, bijvoorbeeld: 

 • u vindt dat de afgesproken zorg niet wordt verleend;
 • u vindt dat u onvoldoende wordt geïnformeerd; 
 • u vindt dat u door de medewerkers niet correct wordt bejegend.


Specifieke Wzd-klachten zijn: 

 • en beslissing over de wilsbekwaamheid van een cliënt;
 • een beslissing om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
 • een beslissing om onvrijwillige zorg uit te voeren;
 • een beslissing om onvrijwillige zorg uit te voeren buiten het zorgplan om;
 • een beslissing over verlof of ontslag;
 • een beslissing van een Wzd-functionaris.

Daarnaast behandelt de commissie Wzd-klachten over nakoming van de volgende verplichtingen:

 • de verplichting om een dossier bij de houden, voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige zorgverlening;
 • een verplichting van een Wzd-functionaris.
 

 

 


©2023 Klachtencommissie Zorg Midden-Holland


 

De Wet zorg en dwang bepaalt dat klachten over bepaalde beslissingen en verplichtingen worden behandeld door een klachtencommissie die is ingesteld door representatieve organisaties van zorgaanbieders en representatieve cliƫntenorganisaties. De klachtencommissie Zorg Midden-Holland is zo'n klachtencommissie.